Speciální práce

MONTÁŽNÍ PRÁCE  -  provádíme montážní práce ocelových konstrukcí spojených se stavební činností,
                                       montážní práce průmyslových výrobních zařízení.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE  -  výroba a montáž zámečnických výrobků dle výrobních výkresů.

VRATA A BRÁNY  -  dodáváme a montujeme garážová vrata s pohonem, brány dle výrobního výkresu s pohonem.

SANACE ZDIVA A BETONŮ  -  provádíme sanace vlhkého zdiva včetně provedení posudku stavu zdiva a způsob
                                                      odstranění vlhkosti. Sanace betonových konstrukcí vč. ochrany výztuže a povrchové
                                                      ochrany stávajících betonů.

SPECIÁLNÍ KOTVENÍ KONSTRUKCÍ  -  provádíme speciální kotvení konstrukcí a zařízení dle projektové dokumentace.

TERASY  -  dřevěné a kompozitní terasy dle požadavku, pergoly a krytá automobilová stání.