Reference

realizace : září - listopad 2015.           Nový krov, laťování, krytina Bramac Standard cihlově červená, oplechování Pz plech, st
realizace : září - říjen 2015        Falcovaná krytina Rheinzink předzvětralý šedomodrý, podkladový pás Vapozinc, montáž trubkovýc
realizace : srpen - září 2015.        Výměna střešní krytiny: Bobrovka režná, klempířské prvky: AL plech Prefa.
realizace : červenec - srpen 2015. Fasáda : zateplení soklu a obvodových stěn systémem Jubizol.Střecha : zateplení EPS, krytina SB
realizace : červen - srpen 2015.        Krov, palubkový záklop, nadkrokevní izolace, taška Bramac standart, oplechování a okapy KJ
realizace : červen - červenec 2015. Laťování, folie, krytina 1: Bramac pálená taška, krytina 2: AL falcovaná Prefa, AL oplechování
realizace : duben - květen 2015. Vyztužení krovu, laťování, krytina BETA, AL oplechování Prefa.
realizace : březen - červen 2015.           AL falcovaná taška, oplechování a okapy, vše Prefa.
realizace : březen - červen 2015.   Doplnění krovů, zhotovení nových vikýřů, laťování, krytina Tondach Bobrovka segmentový řez, AL

Stránky